Styr- och reglerteknik,

1 dag

Kursen är en introduktion inom styr- och reglerteknik med fokus på fastigheter och dess VVS-, Kyl- och ventilationssystem.
Du lär dig hur systemen samverkar och får en förståelse för hur rätt optimerade system har en stor påverkan på inomhusklimat och driftskostnader. Med kursen värme och ventilationsteknik får du genom teori och praktik lära dig vilka faktorer som kan påverka inomhusklimatet både positivt och negativt.

Vid förfrågan | malmö , fysisk kurs  |  Föreläsare: Finn hultman  eller likvärdig
vid förfrågan  | Växjö, fysisk kurs  |  Föreläsare: finn hultman eller likvärdig
vid förfrågan  | kalmar, fysisk kurs  |  Föreläsare: finn hultman eller likvärdig
vid förfrågan | Företagsinternkurs |  Föreläsare: finn hultmann eller likvärdig

Kursen är teoretisk och ger dig grunderna inom samtliga system.
Vill du fortsätta utveckla dig inom styr- och reglerteknik för att kunna optimera systemen kommer vi att kunna erbjuda dig påbyggnadskurser.

Resultat efter kurs

Kursens mål är att deltagarna ska få en grundläggande förståelse för styr- och regler inom fastighetens olika system fungerar och samverkar.

Kursen vänder sig till

För dig som arbetar med fastighetsdrift, har erfarenhet av VVS- tekniska system och vill kompetensutveckla dig inom styr- och reglerteknik. Du kan i dag arbeta som t ex fastighetsskötare, drift- och fastighetstekniker, eller ha liknande baskunskaper.

Utbildningens innehåll, omfattning och upplägg

• Styr- och reglerteknik

Vi går igenom grunderna inom samtliga system och få en översikt över de olika komponenterna, såsom operatörspaneler, givare, ställdon, spjäll, mätare och frekvensomformare. För att få så bra förståelse som möjligt är styr- och reglerteknik en utbildning där vi blandar teoretiska genomgångar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Vad innebär styr- och reglerteknik på fastigheter?

Styr- och reglerteknik inom fastigheter fokuserar på att reglera och optimera olika system och processer i en byggnad. Detta kan vara processer som luft- och vattentillförsel, ventilation, uppvärmning och kylning. Varje process styrs vanligtvis av ett reglersystem som mäter aktuell status (t.ex. temperatur, fuktighet, vattenflöde), jämför det med ett önskat referensvärde (t.ex. inställd rumstemperatur), och justerar systemets ingångar för att minimera skillnaden.

Mättekniker, ritningsläsning och relevant lagstiftning

Vi går igenom mättekniker, ritningsläsning och ritteknik, samt en översikt av den relevanta lagstiftningen inom området. Detta är viktigt för att säkerställa en korrekt och effektiv drift av värme- och ventilationssystemens reglerfunktioner.

Optimering av system och inomhusklimat

Vi går igenom hur olika system samverkar och få en förståelse för hur väl optimerade system har en stor inverkan på inomhusklimatet och driftskostnaderna. Kursen kommer att fokusera på energioptimering och tekniker för att säkerställa god teknisk och ekonomisk drift av VVS- och ventilationssystemens reglerfunktioner.

Bekräftelse

När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till dig att vi mottagit anmälan. En kurskallelse skickas närmare kursstart. Skulle kursen vara fulltecknad meddelar vi dig.

Kallelse

Ca två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse där du får information om kurslokal och detaljerade kurstider.

Kursavgifter

Kursavgiften inkluderar kurslitteratur. För kurser i digitala klassrum är kursavgiften densamma.
Vid fysiska klassrumsutbildningar ingår lunch och fika, om inget annat angetts.
Logi ingår ej, om inget annat angetts. Moms tillkommer. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. 

I kursavgiften ingår: Kursmaterial, fika och lunch om inte annat specificeras.
Pris: 6.900 ex. moms/deltagare

Kursanmälan

Anmälan är personlig och bindande så snart FKAB har accepterat anmälan och bekräftat att deltagaren är antagen till aktuell utbildning eller kurs.