Våra föreläsare

Susanne Svensson

Föreläsare/utbildningsansvarig

Susanne har arbetat med föreläsningar inom avflyttningsbesiktningar sedan 2010 i många sammanhang både på Plus Utbildning, Lexicon Fastighet, BFAB, Newton samt för FKAB. Susanne har en tidigare bakgrund från MKB Fastighets AB, där hon under 13 år arbetat som projektledare och besiktningsman. Susanne jobbar aktivt och nära fastighetsbranschen med olika typer av konsultuppdrag.

Susanne har även varit ansvarig för de tekniska utbildningarna på Eslövs Yrkeshögskola. När Susanne inte föreläser så utvecklar hon nya kurser som branschen efterfrågar, arbetar mycket med att skapa besiktningsrutiner i bl.a en företagsanpassad handbok för olika fastighetsföretag och handleder personal på plats i deras egna fastighetsbestånd.

Magnus Persson

.MP el konsult VD , El & maskin säkerhets ingengör

Nöjda kunder och medarbetare har alltid varit min drivkraft för att skapa säkra, effektiva och hållbara anläggningar. Specialområden är utbildningar, och utredningar inom elsäkerhet, maskinsäkerhet & Atex mm.

Erbjuder bl.a.
Utbildningar: Säkert elarbete, El för Servicetekniker, Elinstallationsregler, Ledningsdimensionering, Maskiners elutrustning mm.
Tjänster: Egenkontrollprogram, Entreprenadbesiktningar el & styr, CE-märkning & riskanalyser, EX-klassning, ledningsdimensionering, Elinstallatör för regelefterlevnad, projektledning mm.

Samarbete med bl.a. INSU och EL-INFO.
Styrelseledamot i FIE – Föreningen för Industriell Elteknik.

Olivia Wästberg

Jurideko Fastighetspartner

Olivia Wästberg har en jur.kand från Uppsala Universitet och har arbetat med fastighetsfrågor på bl.a. HSB Riksförbund, Rejlers, Sveriges BostadsrättsCentrum, Foyen Advokatfirma och arbetar idag på Jurideko Fastighetspartner. Olivia företräder fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i bostads-, hyres- och entreprenadrättsliga frågor. Detta innefattar bl.a. biträde i tvistelösning och att förhandla och företräda klienter i domstol och hyresnämnd.

Anna Karlberg

Jurideko Fastighetspartner

Anna är utbildad affärsjurist och arbetar på Jurideko Fastighetspartner. Hon har även arbetat på Hyresgästföreningen med hyresjuridiska frågor. På Jurideko är hennes inriktning bostads- och hyresrättsjuridik med tyngdpunkt på framförallt hyresjuridiska frågor såsom hyressättning, förhandling och bruksvärdesystemet. Anna processar i såväl Hyresnämnd som Tingsrätt.

Jakob Grahn

Distriktschef TCS Skåne, Polygon Sverige AB

Utbildningsansvarig – Inomhusmiljö utredning

Andreas Engberg

Avdelningschef – underhållsplanering

Andreas är fastighetsingenjör och jobbar som regionchef produktion för Göteborgsområdet på Sustend. Förutom att utveckla tjänsteområdet arbetar han dagligen med olika typer av besiktningar och arbetar fram underhållsplaner. Andreas är specialist och håller utbildningar inom besiktningsmetodik och underhållsplanering.

Finn Hultman

Cowi

Finn är certifierad energispecialist med behörighet K samt certifierad funktionskontrollant OVK med behörighet K, luftinjusteringar, injustering värme & kyla samt energikartläggningar. Han har även erfarenhet inom driftoptimering, installationssamordning, driftsättning samt underhållsbesiktning.

Christina Fregne

Jurideko Fastighetspartner

Christina är jurist och verksam i Jurideko Fastighetspartner AB som hon också grundat. Christina har lång praktisk erfarenhet av den juridik som rör fastigheter såsom lokal och bostadshyresrätt. Processar i både Hyresnämnd och tingsrätt. Hon är en erfaren kursledare och ger en genomgång av hyresrätten ur ett praktiskt perspektiv.

Maya Zaidan

Jurideko Fastighetspartner

Maya har arbetat med fastighetsrättsliga frågor sedan år 2011 på både advokatbyrå och förvaltningsbolag. Hon har en jur.kand. examen från Stockholms universitet och har även fullgjort notarietjänstgöring på Vänersborgs tingsrätt. Mayas främsta verksamhetsområden är bl.a. bostads- och hyresrätt, entreprenadrätt, kommersiell hyresrätt samt processrätt och tvistelösning. Maya har en rådgivande funktion för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar samt åtar sig uppdrag som stämmoordförande, likvidator och särskild granskningsman. Maya företräder även sina klienter i domstol och hyresnämnd och beskrivs som en uppskattad, engagerad och pedagogisk föreläsare.

Utbildningar

Hos oss på Fastighet Kompetens AB finns en mängd olika utbildningar. För att du enkelt ska få en överskådlig bild och lätt kunna hitta just det du behöver hittar du en sammanställning via knappen nedan.

Erfarenhet

FKAB är ett företag som startade 2021 men med personal med en lång och bred erfarenhet från fastighetsbranschen. Grunden lades redan 1995 och sedan 2010 har det bedrivits utbildning i olika konstellationer för olika utbildningsföretag.

Engagemang

Hur ert behov än ser ut kommer ni mötas av ett stort engagemang och en förståelse för era behov från beställning till leverans. Vår personal och föreläsare har alla ett ben i branschen och en hög förståelse för de krav som ställs i dagens fastighetsförvaltning.

Flexibilitet

FKAB har stor erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningar efter företagets behov,  för såväl stora som små företag inom fastighetsbranschen. Med lång erfarenhet, pedagogiska upplägg och med kvalificerade föreläsare och specialister från branschen.