Avflyttningsbesiktning av bostäder – med praktisk besiktning

Denna besiktningskurs riktar sig till dig som arbetar med avflyttningsbesiktning. Kursen ger dig verktyg för att utföra besiktning och kontroll av bostadens inre skick.

22 april | Eslöv fysisk kurs  |  Föreläsare: Susanne Svensson – Fullbokad
23,24,25 april | uppsala fysisk kurs  |  Föreläsare: Susanne Svensson – Fullbokad
7,8 maj | Karlshamn alt. Kalmar, fysisk kurs  |  Föreläsare: Susanne Svensson
14,15 maj | Vetlanda, fysisk kurs  |  Föreläsare: Susanne Svensson- fullbokad 
28,29 maj | hudviksvall, fysisk kurs  |  Föreläsare: Susanne Svensson – fullbokad
4,5 juni | malmö , fysisk kurs  |  Föreläsare: Susanne Svensson 
11,12 juni | strömstad , fysisk kurs  |  Föreläsare: Susanne Svensson – fullbokad
3,4 september 2024  | malmö, fysisk kurs  |  Föreläsare: Susanne Svensson
10,11 september 2024  | Göteborg, fysisk kurs  |  Föreläsare: Susanne Svensson
17,18 september | Hässleholm/Kristianstad, fysisk kurs  |  Föreläsare: Susanne Svensson
vid förfrågan | Stockholm, fysisk kurs  |  Föreläsare: Susanne Svensson
vid förfrågan | Företagsinternkurs |  Föreläsare: Susanne Svensson

En avflyttningsbesiktning utförs för att få god kontroll på bostadens status och görs för att säkerställa och upprätthålla kvaliteten på lägenhetens inre underhåll vid byte av hyresgäst.

Den utförs också i syfte att skydda både hyresgästen och hyresvärden mot att behöva stå till svars för skador som de inte har orsakat, och kan på så sätt även förhindra ekonomiska överraskningar. 

Grunden för att kunna göra en korrekt avflyttningsbesiktning av en lägenhet är att ha enhetliga rutiner att luta sig mot. Det är lätt att missa väsentliga delar men med god planering, bra verktyg och dokumenterade rutiner har du större chans att göra en korrekt bedömning.

Resultat efter kurs

Vår besiktningskurs ger grundläggande kunskaper om syftet och hur man gör avflyttningsbesiktningar av lägenheter. Du kommer också få tillräckligt med kunskap om vad hyreslagen säger för att känna dig trygg i dina bedömningar och beslut.

Kursen vänder sig till

Alla som gör avflyttningsbesiktningar av bostäder såsom besiktningsmän, bovärdar, förvaltare, förvaltningsassistenter m.fl.

Utbildningens innehåll, omfattning och upplägg

Dag 1 – Teori

 • Syftet med besiktning
 • Det juridiska ramverket för besiktningar
 • Avflyttningsbesiktning – rutiner
 • Besiktnings- och debiteringsproblematik
 • Material, inredning
 • Vilka åtgärder är bruksvärdessänkande och hur kan dessa hanteras?
 • Hur mycket av besiktningsunderlaget kan man använda för att planera underhåll samt för att förebygga skador?
 • Fastighetens inre underhåll – våra underhållssystem
 • Kan vi förbättra och utveckla företagets rutiner för att få en enighet i bedömningen?
 • Besiktningsmannens kundbemötande – en framgångsfaktor
 • Inflyttningsbesiktningsprotokollets betydelse
 • Olika Myndighetskrav

Dag 2 – Praktisk tillämpning

 • Övningsbesiktning av en lägenhet i grupp, vi jämför resultaten och diskuterar oss fram till en enighet i bedömningen
 • Vikten av rätt dokumentation
 • Avskrivningar, nyckeltal och uträkningar – praktisk övning utifrån vår besiktning
 • Juridiska fall – gruppdiskussion

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av innehåll i kursprogram.

Bekräftelse

När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till dig att vi mottagit anmälan. En kurskallelse skickas närmare kursstart. Skulle kursen vara fulltecknad meddelar vi dig.

Kallelse

Ca två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse där du får information om kurslokal och detaljerade kurstider.

Kursavgifter

Kursavgiften inkluderar kurslitteratur. För kurser i digitala klassrum är kursavgiften densamma.
Vid fysiska klassrumsutbildningar ingår lunch och fika, om inget annat angetts.
Logi ingår ej, om inget annat angetts. Moms tillkommer. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. 

I kursavgiften ingår: Kursmaterial, fika och lunch om inte annat specificeras.
Pris: 12.900 ex. moms/deltagare

Kursanmälan

Anmälan är personlig och bindande så snart FKAB har accepterat anmälan och bekräftat att deltagaren är antagen till aktuell utbildning eller kurs.