Avflyttningsbesiktning-fördjupning med erfarenhetsutbyte 

Denna besiktningskurs riktar sig till dig som arbetar med avflyttningsbesiktning och har gått grundkursen. Vi tar en snabb repetition av delar på grundkursen för att sedan gå vidare till att diskutera om olika juridiska fall med hjälp av jurist Anna. Självklart lämnas det stort utrymme till erfarenhetsutbyte mellan bolagen. Hur jobbar vi mest effektivt med besiktningsarbetet?  Finns det enhetliga rutiner i bolaget . Hur gör man och vad bör man tänka på? Vi kommer som alltid ta in intressanta frågeställningar utifrån er vardag.

 19 september | Säröhus,Gbg, fysisk kurs  |  Föreläsare: Susanne Svensson & Anna Karlberg
Intressanmälan | stockholm |  Föreläsare: Susanne Svensson & Anna Karlberg
Intressanmälan december | göteborg |  Föreläsare: Susanne Svensson & Anna Karlberg

En avflyttningsbesiktning utförs för att få god kontroll på bostadens status och görs för att säkerställa och upprätthålla kvaliteten på lägenhetens inre underhåll vid byte av hyresgäst.

Den utförs också i syfte att skydda både hyresgästen och hyresvärden mot att behöva stå till svars för skador som de inte har orsakat, och kan på så sätt även förhindra ekonomiska överraskningar. 

Grunden för att kunna göra en korrekt avflyttningsbesiktning av en lägenhet är att ha enhetliga rutiner att luta sig mot. Det är lätt att missa väsentliga delar men med god planering, bra verktyg och dokumenterade rutiner har du större chans att göra en korrekt bedömning.

Resultat efter kurs

När du genomgått denna fördjupningskurs med erfarenhetsutbyte kommer du att på egen hand kunna utföra lägenhetsbesiktningar av mer svårbedömd karaktär. Samtidigt som denna mötesplats ger tillfälle till nätverksbyggande är det också en möjlighet att tillsammans med kollegor i branschen få uppslag till nya idéer och utvecklas.

 Kursen vänder sig till

Alla som genomfört grundkursen i avflyttningsbesiktningar av bostäder eller likvärdigt och som på något sätt kommer kommer i beröring av besiktningsarbetet eller dess följder i sitt vardagliga arbete.

Utbildningens innehåll, omfattning och upplägg

Dag 1 – Teori

  • Kort repetition av grundkursen
  • Hur kan en besiktningshandbok utformas?
  • Hur förbättrar vi samsynen i besiktningsarbetet?
  • Riktlinjer och bedömningar vid skador
  • Hur kan vi använda besiktningstillfället till fler kontroller i lägenheten?
  • Checklistor för el, våtrum, städ
  • Grupparbeten och erfarenhetsutbyten varvas 
  • Juridiska problem & aktuella domar
  • Aktuella frågeställningar från deltagare till jurist
  • Samkväm med erfarenhetsutbyte och nätverkande med avslutande middag.(Frivillig)

Bekräftelse

När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till dig att vi mottagit anmälan. En kurskallelse skickas närmare kursstart. Skulle kursen vara fulltecknad meddelar vi dig.

Kallelse

Ca två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse där du får information om kurslokal och detaljerade kurstider.

Kursavgifter

Kursavgiften inkluderar kurslitteratur. 
Vid fysiska klassrumsutbildningar ingår lunch och fika, om inget annat angetts.
Logi ingår ej, om inget annat angetts. Moms tillkommer. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. 

I kursavgiften ingår: Kursmaterial, fika och lunch.
Pris: 7900kr per person (exkl.logi och avslutningsmiddag på kvällen)

Logi inkl alla måltider : 3100kr per person 

Kursanmälan

Anmälan är personlig och bindande så snart FKAB har accepterat anmälan och bekräftat att deltagaren är antagen till aktuell utbildning eller kurs.