Hyresjuridik – Bostäder

september  | 2 dagar | digital kurs – intresseanmälan

Att ha rätt kunskap om jordabalken är en nödvändighet i kontakten med hyresgästerna. I den här grundkursen behandlar vi viktiga avsnitt i hyreslagen och ger dig de nödvändiga praktiska kunskaperna för att förstå hyresrätten för bostäder.

Att förstå jordabalken(hyreslagen) är en central del i fastighetsföretagets verksamhet. Hyresjuridik innebär allt från obetalda hyror, störningar i boendet, lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning, uppsägning, förfarandet i hyrestvister och mycket mer.

Denna utbildning ger dig grunden inom hyresjuridiken. Vi går igenom olika nyttjanderätter och hur de avgränsas. Du lär dig att träffa hyresavtal och bevaka ekonomiska rättigheter och skyldigheter samt vad som gäller vid tillträde till bostaden.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs men gärna viss erfarenhet från fastighetsbranschen.

Resultat efter kurs

Målet med kursen är att du ska lära dig grunderna i hyreslagen för bostäder .

Kursen vänder sig till

Du som kommer i kontakt med hyresfrågor på något sätt i ditt dagliga arbete, såsom förvaltningsassistent, administratör och andra som kommer i kontakt med hyresjuridiska frågor gällande uthyrning och förvaltning av bostäder.

Kursens innehåll

 • Hur fungerar jordabalken(hyreslagen)
 • Hyresavtal – vad det bör innehålla och vad som kan regleras där
 • Olika nyttjanderätter
 • Make & sambos rättigheter
 • Hyresrättens övergång
 • Hyresförhandlingssystemet
 • Lägsta godtagbara standard
 • Standardhöjande åtgärder/hyresvärdens förbättringsåtgärder
 • Hyresgästens besittningsskydd
 • Andrahandsuthyrning och lägenhetsbyten
 • Störningar i boendet och praktiskt förfarande
 • Bestämmelser, blanketter och förelägganden
 • Utebliven hyra
 • Hyresavtalets upphörande – utflyttning, dödsfall, förverkande eller uppsägning
 • Tvister / Konfliktlösning / Förlängningstvister
 • Förbättrings- och ändringsarbeten

Kursen varvas med en teoretisk del och en praktisk del med olika  grupparbeten, rättsfall och praktikfrågor samt genomgång av  blanketter.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av innehåll i kursprogram.

Bekräftelse

När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till dig att vi mottagit anmälan. En kurskallelse skickas närmare kursstart. Skulle kursen vara fulltecknad meddelar vi dig.

Kallelse

Ca två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse där du får information om kurslokal och detaljerade kurstider.

Kursavgifter

Kursavgiften inkluderar kurslitteratur. För kurser i digitala klassrum är kursavgiften densamma.
Vid fysiska klassrumsutbildningar ingår lunch och fika, om inget annat angetts.
Logi ingår ej, om inget annat angetts. Moms tillkommer. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. 

I kursavgiften ingår: Kursmaterial, fika och lunch om inte annat specificeras.
Pris: 13,900kr ex. moms/deltagare

Kursanmälan

Anmälan är personlig och bindande så snart FKAB har accepterat anmälan och bekräftat att deltagaren är antagen till aktuell utbildning eller kurs.

 Föreläsare

Christina Fregne Jurideko Fastighetspartner

Christina är jurist och har grundat Jurideko Fastighetspartner AB där hon också är verksam idag. Christina har lång praktisk erfarenhet av den juridik som rör fastigheter som lokaler och bostadshyresrätter. Hon processar i både hyresnämnd och tingsrätt. Christina är en erfaren kursledare och ger genomgångar av hyresrätten ur ett praktiskt perspektiv.

 

Anna Karlberg Jurideko Fastighetspartner
Anna är utbildad affärsjurist och arbetar på Jurideko Fastighetspartner. Hon har tidigare arbetat på Hyresgästföreningen med hyresjuridiska frågor. På Jurideko är hennes inriktning bostads- och hyresrättsjuridik med tyngdpunkt på framförallt hyressättning, förhandling och bruksvärdesystem. Anna processar i både hyresnämnd och tingsrätt.Olivia WästbergJurideko Fastighetspartner

Olivia Wästberg  Jurideko Fastighetspartner

Olivia har en jur .kand från Uppsala universitet och har arbetat med fastighetsfrågor på HSB Riksförbund, Rejlers, Sveriges Bostadsrättscentrum och Foyen Advokatfirma. Idag arbetar hon på Jurideko Fastighetspartner där hon företräder fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i bostads-, hyres- och entreprenadrättsliga frågor. Det innefattar bland annat biträde i tvistelösning, förhandlingar och att företräda klienter i domstol och hyresnämnd.

Maya Zaidan Jurideko Fastighetspartner

Maya har arbetat med hyresjuridik och fastighetsrättsliga frågor sedan 2011 på både advokatbyrå och förvaltningsbolag. Hon har en jur. kand från Stockholms universitet och har också fullgjort notarietjänstgöring på Vänersborgs tingsrätt.

Mayas främsta verksamhetsområden är bland annat bostads- och hyresrätt, processrätt och tvistelösning, entreprenadrätt och kommersiell hyresrätt. Hon har en rådgivande roll för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, och åtar sig uppdrag som stämmoordförande, likvidator och särskild granskningsman.

Maya företräder även sina klienter i domstol och hyresnämnd och är en uppskattad, engagerad och pedagogisk föreläsare