Lokalhyresjuridik – grundkurs

Mot förfrågan  | 2 dagar | Fysisk kurs malmö
Mot förfrågan | 2 dagar | Fysisk kurs Göteborg

Hyresjuridiken när det kommer till lokaler är invecklad och speciellt när det kombineras med andra avtalsvillkor. Det gör att hyresjuridiken blir svårtolkad. Den här utbildningen ger dig kunskapen och grunderna om vad som gäller för lokaler vid förvaltning av kommersiella fastigheter. Vilka partier i hyreslagen kan man avtala bort? Vilka regler är tvingande enligt hyreslagen? Du får praktiska tips och mallar för uppsägningar och vad som förväntas av dig som hyresvärd om din hyresgäst går i konkurs.

Resultat efter kurs

Målet med kursen är att du ska lära dig grunderna i hyreslagen för lokaler .

Kursen vänder sig till

Du som kommer i kontakt med hyresfrågor på något sätt i ditt dagliga arbete, såsom förvaltningsassistent, administratör och andra som kommer i kontakt med hyresjuridiska frågor gällande uthyrning och förvaltning av kommersiella lokaler.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs men gärna viss erfarenhet från fastighetsbranschen.

Kursens innehåll

 • Hur fungerar jordabalken vid uthyrning av kommersiella lokaler?
 • Vad bör hyresavtalet innehålla och vad kan regleras där?
 • Hyresgästen/hyresvärdens rättigheter respektive skyldigheter
 • Lokalhyresgästens besittningsskydd
 • Förfarandet i förlängnings- och villkorstvister
 • Förändring av lokalens upplåtelseändamål
 • Hyresrättens övergång
 • Lokalhyresuppsägningens utformning och rättsverkan
 • Förverkande och tvångsåtgärder
 • Hyresgästens konkurs
 • Grupparbeten och praktikfrågor
 • Genomgång blanketter

Kursen varvas med en teoretisk del och en praktisk del med olika  grupparbeten och praktikfrågor samt genomgång av  blanketter.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av innehåll i kursprogram.

Bekräftelse

När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till dig att vi mottagit anmälan. En kurskallelse skickas närmare kursstart. Skulle kursen vara fulltecknad meddelar vi dig.

Kallelse

Ca två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse där du får information om kurslokal och detaljerade kurstider.

Kursavgifter

Kursavgiften inkluderar kurslitteratur. För kurser i digitala klassrum är kursavgiften densamma.
Vid fysiska klassrumsutbildningar ingår lunch och fika, om inget annat angetts.
Logi ingår ej, om inget annat angetts. Moms tillkommer. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. 

I kursavgiften ingår: Kursmaterial, fika och lunch om inte annat specificeras.
Pris: 13,900kr ex. moms/deltagare

Kursanmälan

Anmälan är personlig och bindande så snart FKAB har accepterat anmälan och bekräftat att deltagaren är antagen till aktuell utbildning eller kurs.

 Föreläsare

Christina Fregne Jurideko Fastighetspartner

Christina är jurist och har grundat Jurideko Fastighetspartner AB där hon också är verksam idag. Christina har lång praktisk erfarenhet av den juridik som rör fastigheter som lokaler och bostadshyresrätter. Hon processar i både hyresnämnd och tingsrätt. Christina är en erfaren kursledare och ger genomgångar av hyresrätten ur ett praktiskt perspektiv.

 

Anna Karlberg Jurideko Fastighetspartner
Anna är utbildad affärsjurist och arbetar på Jurideko Fastighetspartner. Hon har tidigare arbetat på Hyresgästföreningen med hyresjuridiska frågor. På Jurideko är hennes inriktning bostads- och hyresrättsjuridik med tyngdpunkt på framförallt hyressättning, förhandling och bruksvärdesystem. Anna processar i både hyresnämnd och tingsrätt.Olivia WästbergJurideko Fastighetspartner

Olivia Wästberg  Jurideko Fastighetspartner

Olivia har en jur .kand från Uppsala universitet och har arbetat med fastighetsfrågor på HSB Riksförbund, Rejlers, Sveriges Bostadsrättscentrum och Foyen Advokatfirma. Idag arbetar hon på Jurideko Fastighetspartner där hon företräder fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i bostads-, hyres- och entreprenadrättsliga frågor. Det innefattar bland annat biträde i tvistelösning, förhandlingar och att företräda klienter i domstol och hyresnämnd.

Maya Zaidan Jurideko Fastighetspartner

Maya har arbetat med hyresjuridik och fastighetsrättsliga frågor sedan 2011 på både advokatbyrå och förvaltningsbolag. Hon har en jur. kand från Stockholms universitet och har också fullgjort notarietjänstgöring på Vänersborgs tingsrätt.

Mayas främsta verksamhetsområden är bland annat bostads- och hyresrätt, processrätt och tvistelösning, entreprenadrätt och kommersiell hyresrätt. Hon har en rådgivande roll för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, och åtar sig uppdrag som stämmoordförande, likvidator och särskild granskningsman.

Maya företräder även sina klienter i domstol och hyresnämnd och är en uppskattad, engagerad och pedagogisk föreläsare