Teknisk grundkompetens för fastighetsförvaltare

Mot förfrågan  |  Helsingborg, fysisk kurs eller digital enligt önskemål

Som förvaltare behöver du inte vara byggexpert men du ska ha en grundläggande kunskap om dina fastigheter och dess omgivning. Hur och vad skall vi titta på när vi besiktigar våra hus för kommande underhåll, vilka konsekvenser kan det få om vi inte utför underhåll i rätt tid? Vad ska vi tänka på när vi bygger om eller bygger nytt? Har vi kontroll på vilka nya förutsättningar som kan uppstå för fastigheten och dess omgivning? Vi gör även en repetition av BBR och PBL.

Innehåll i kurs

 • Olika byggnadstekniker för fastighetens isolering
 • Fastighetens hållfasthet vid olika belastningar
 • Inomhusklimat – Värme- och ventilation
 • VS Värme, vatten och sanitet
 • Boverkets Byggregler samt andra myndighetskrav
 • Elsäkerhet
 • Nya elsäkerhetslagen
 • Vad är en underhållsplan och vad använder vi den till?

Resultat efter kurs

Du får övergripande tekniska kunskaper och en förståelse för hur fastighetens åldrande påverkar förvaltningen över tid. Efter denna utbildning känner du dig säkrare i dina beslut och diskussioner med entreprenörer och den drifttekniska personalen.

Kursen vänder sig till

En kurs för dig som idag arbetar som fastighetsförvaltare och behöver bygga på din tekniska kompetens inom bygg- och fastighetsteknik, värme och ventilation samt elsäkerhet

Kursprogram

Dag 1 Bygg- och fastighetsteknik

 • Olika byggnadstekniker för fastighetens isolering
  – Värme
  – Fukt
  – Ljud
  – Brand

 • Fastighetens hållfasthet vid olika belastningar
  – Husgrunder
  – Ledningar
  – väggar
  – Pelare däcksystem i hus eller garage
  – Fönster/dörrar
  – Tak – skydd och belastningar

Dag 2 Inomhusklimat – Värme- och ventilation

 • Ventilation
  – Självdrag
  – Olika typer av mekanisk till och frånluft

 • VS Värme, vatten och sanitet
  – Värmedistribution/Värmeförbrukare
  – Temperaturer vatten
  – Undercentral / Vikten av uppdaterade drift o underhållspärmar
  – Injustering av värmesystem
  – Inomhusklimat
  – Energikontroll och driftsekonomi
  – Boverkets Byggregler och andra myndighetskrav

Dag 3 Elsäkerhet och Underhållsplanering

 • Nya elsäkerhetslagen (ESL) – Vad gäller

 • Kraven på elinstallationsföretagen

 • Vilka uppgifter vill ni utföra själv och vad krävs då?

 • Anläggningsinnehavarens och arbetsgivarens ansvar

 • Arbeten som får utföras utan auktorisation, vilka krav gäller

 • Vad är en underhållsplan och vad används den till?
  – Vad är skillnaden mellan drift och underhåll?
  – Genomgång av de olika momenten i framtagandet av en underhållsplan
  – Generella livslängder och intervaller på typiska material
  – Att jobba kontinuerligt med underhållsplanen

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av innehåll i kursprogram.

Kursanmälan

Anmälan sker via mejl till susanne.svensson@fastighetkompetens.se

 1. Deltagarens namn, telefon samt email adress
 2. Företag med org.nr, faktureringsadress

Anmälan är personlig och bindande så snart FKAB har accepterat anmälan och bekräftat att deltagaren är antagen till aktuell utbildning eller kurs.

Bekräftelse

När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till dig att vi mottagit anmälan. En kurskallelse skickas närmare kursstart. Skulle kursen vara fulltecknad meddelar vi dig.

Kallelse

Ca två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse där du får information om kurslokal och detaljerade kurstider.

Kursavgifter

Kursavgiften inkluderar kurslitteratur. För kurser i digitala klassrum är kursavgiften densamma.
Vid fysiska klassrumsutbildningar ingår lunch och fika, om inget annat angetts.
Logi ingår ej, om inget annat angetts. Moms tillkommer. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. 

I kursavgiften ingår: Kursmaterial, fika och lunch om inte annat specificeras.
Pris: 16.900 ex. moms/deltagare