Underhållsplanering för  fastighetsförvaltare m.fl.

16,17 oktober 2024 |  göteborg, fysisk kurs
5,6 november 2024 |  malmö, fysisk kurs

Underhållsplanering är viktigt för att fastighetens värde ska öka och underhållskostnaderna minska på lång sikt. Det ger dig budgetunderlag och en minskning av antalet reparationer på fastigheten.

I denna kurs lär du dig grunderna i underhållsplanering och du får en övergripande inblick i hur du kan arbeta med underhållsplanering på ett framgångsrikt sätt med teoretiska och praktiska moment. Underhållsplanering är viktigt för att fastighetens värde ska öka och underhållskostnaderna på lång sikt ska minska. Att underhålla en fastighet är en komplex arbetsuppgift där underhållsplanering blir en användbar arbetsmetodik som hjälper dig att få kontroll över fastighetsbeståndet. Skenande priser och hårdare myndighetskrav innebär allt större utmaningar för dagens fastighetsägare. Energieffektivisering bör därför ligga väldigt högt på agendan för såväl bostadsrättsföreningar som kommersiella verksamheter. Att genomföra energieffektiviserande åtgärder kan vara både kostsamt och innebära stora ingrepp, och det finns således stora vinster med att samplanera energieffektiviseringen med övriga underhållsåtgärder och renoveringar.

Innehåll i kurs

Underhållsplanering i teorin & praktiken

Kursen ger dig det verktyg du behöver för att planera underhåll på en fastighet som du äger eller jobbar med. De teoretiska delarna kommer att lägga grunden och guida dig genom termer, viktiga ekonomiska nyckeltal samt gällande lagar och regler som du behöver förhålla dig till vid underhållsplanering. Du får lära dig att ta fram strategier och planera underhåll utefter hur olika typer av underhåll samverkar med varandra. Digitala verktyg som kan användas är tex. från Planima som är ett flexibelt planeringsverktyg som hjälper till att få kontroll på alla fastigheter.

 

 • Introduktion – Vad är en underhållsplan och vad används den till?
 • Definitioner – Vad är skillnaden mellan drift och underhåll?
 • Underhållsplanering som kontinuerligt och värdeskapande arbetsmetodik i förvaltningen
 • Vad är skillnaden mellan planerat och felavhjälpande underhåll?
 • Lagar och regler som styr fastighetens underhållsarbete
 • Grundläggande terminologi i underhållsteknik enligt AFF
 • Genomgång av de olika momenten i framtagandet av en underhållsplan
 • Olika metoder för att bedöma underhållsbehovet i olika delar av fastigheten
 • Besiktningsmetodik inkl fältövning i grupp
 • Samordning och prioritering av kommande projekt inkl gruppövning
 • Digital underhållsplanering (Planima) – Genomgång av webbapplikation för underhållsplanering inkl gruppövning
 • Generella livslängder och intervaller på typiska material
 • Ekonomiska nyckeltal

Resultat efter kurs

Du kommer att få en övergripande bild över vad en underhållsplan är och ser ut, samt hur den arbetas fram och underlättar förvaltningen. Du får kunskap om hur olika mer eller mindre vanliga material i fastigheter ändras över tid. Kunskap för att arbeta långsiktigt med underhållsplanering samt att hålla underhållsplanen uppdaterad. 

Kursen vänder sig till

Fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer, förvaltningsassistenter, fastighetstekniker, fastighetsvärdar samt bovärdar m.fl.

Kursprogram

Dag 1 

 • Introduktion – Vad är en underhållsplan och vad används den till?
 • Definitioner – Vad är skillnaden mellan drift och underhåll?
 • Underhållsplanering som kontinuerligt och värdeskapande arbetsmetodik i förvaltningen
 • Vad är skillnaden mellan planerat och felavhjälpande underhåll?
 • Lagar och regler som styr fastighetens underhållsarbete
 • Grundläggande terminologi i underhållsteknik enligt AFF
 • Genomgång av de olika momenten i framtagandet av en underhållsplan

Dag 2 

 • Olika metoder för att bedöma underhållsbehovet i olika delar av fastigheten
 • Besiktningsmetodik inkl fältövning i grupp
 • Samordning och prioritering av kommande projekt inkl gruppövning
 • Digital underhållsplanering (Planima) – Genomgång av webbapplikation för underhållsplanering inkl gruppövning
 • Generella livslängder och intervaller på typiska material
 • Ekonomiska nyckeltal 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av innehåll i kursprogram.

Bekräftelse

När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till dig att vi mottagit anmälan. En kurskallelse skickas närmare kursstart. Skulle kursen vara fulltecknad meddelar vi dig.

Kallelse

Ca två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse där du får information om kurslokal och detaljerade kurstider.

Kursavgifter

Kursavgiften inkluderar kurslitteratur. För kurser i digitala klassrum är kursavgiften densamma.
Vid fysiska klassrumsutbildningar ingår lunch och fika, om inget annat angetts.
Logi ingår ej, om inget annat angetts. Moms tillkommer. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. 

I kursavgiften ingår: Kursmaterial, fika och lunch om inte annat specificeras.
Pris: 12.900 ex. moms/deltagare

Kursanmälan

Anmälan är personlig och bindande så snart FKAB har accepterat anmälan och bekräftat att deltagaren är antagen till aktuell utbildning eller kurs.