Värme och ventilationsteknik

– grundkurs 2 dagar

Med kursen värme och ventilationsteknik får du genom teori och praktik lära dig vilka faktorer som kan påverka inomhusklimatet både positivt och negativt.

23,24 april | malmö , fysisk kurs  |  Föreläsare: Finn hultman  eller likvärdig
vid förfrågan  | Växjö, fysisk kurs  |  Föreläsare: finn hultman eller likvärdig
vid förfrågan  | kalmar, fysisk kurs  |  Föreläsare: finn hultman eller likvärdig
vid förfrågan | Företagsinternkurs |  Föreläsare: finn hultmann eller likvärdig

Bristande ventilation förorsakar fukt och mögelskador och gör att en lägenhet kan vara för kall eller för varm. Bristande ventilation kan göra oss sjuka och det är värmesystemet eller ventilationen som är orsak till detta.
Det finns ett regelverk att luta sig mot och goda kunskaper om värme och ventilationssystemens funktion finns förutsättningar att komma tillrätta med problemen. Som ett resultat av att engagera oss i husets energianvändning kan man som fastighetsvärd också bättre hantera den besvärliga medlarrollen och kan förklara för hyresgästerna hur deras beteende påverkar huset.

Resultat efter kurs

Efter avslutad kurs kommer du med utbildningen i åtanke att kunna ha en bra dialog med hyresgästen gällande värme- och ventilationsproblem samt med entreprenörer i samband med beställning och utförande av driftrelaterade arbeten.

Kursen vänder sig till

För alla medarbetare som saknar kunskap i ämnet. Tex. fastighetsvärdar, fastighetsskötare och fastighetstekniker samt övrig fastighetspersonal såsom förvaltare, områdeschefer samt besiktningspersonal och skadereglerare.

Utbildningens innehåll, omfattning och upplägg

• Därför måste vi ventilera
• Varifrån kommer fukten?
• Relativ luftfuktighet
• Så sprids matos
• Drag
• Imma på fönster
• Kalla element
• Olika ventilationssystem
• Luftbehandlingsaggregat, funktion
• Värmesystemets funktion
• Lägenhetens värmebalans
• Kontrollmätning av temperatur och luftomsättning
• Myndighetskrav – Sofs – BBR
• Tappvatten och Legionella
• I utbildningen ingår både teori och praktik

  Bekräftelse

  När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till dig att vi mottagit anmälan. En kurskallelse skickas närmare kursstart. Skulle kursen vara fulltecknad meddelar vi dig.

  Kallelse

  Ca två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse där du får information om kurslokal och detaljerade kurstider.

  Kursavgifter

  Kursavgiften inkluderar kurslitteratur. För kurser i digitala klassrum är kursavgiften densamma.
  Vid fysiska klassrumsutbildningar ingår lunch och fika, om inget annat angetts.
  Logi ingår ej, om inget annat angetts. Moms tillkommer. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. 

  I kursavgiften ingår: Kursmaterial, fika och lunch om inte annat specificeras.
  Pris: 12.900 ex. moms/deltagare

  Kursanmälan

  Anmälan är personlig och bindande så snart FKAB har accepterat anmälan och bekräftat att deltagaren är antagen till aktuell utbildning eller kurs.